WENSON 10WP

Nhóm Hoạt Chất

Bensulfuron Methyl 4% W/W + Mefenacet 46% W/W

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa cấy, lúa gieo thẳng: cỏ.

Cơ chế tác động

thuốc trừ cỏ nội hấp, hậu nảy mầm sớm, có tính chọn lọc cao

Liều lượng sử dụng

0,375- 0,5 kg/ha, pha 20- 25gr/16 lít nước, phun 320- 400 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi làm đất đến khi cỏ có 1-2 lá thật. Khi phun mặt ruộng phải bằng phẳng và có nước xâm xấp 3-5cm; giữ nước ruộng liên tục ít nhất 3-5 ngày sau khi phun thuốc.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top