TRIDOZOLE 75WP

Nhóm Hoạt Chất

Tricyclazole 75% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: đạo ôn.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài.

Liều lượng sử dụng

0.2 – 0.3 kg/ha. Pha 12 –20g/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi lúa trổ 5 – 7% và khi lúa trổ xong.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top