TEBUZOLE 250SC

Nhóm Hoạt Chất

Tebuconazole 250g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: lem lép hạt.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, phổ tác dụng rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên cây trồng.

Liều lượng sử dụng

300- 400 ml/ha. Pha 12- 15 ml thuốc cho bình 16-20 lít nước, phun 500 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện; phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top