STOPLANT 5WP

Nhóm Hoạt Chất

Uniconazole 5% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa, lạc: điều hoà sinh trưởng.

Cơ chế tác động

Tác dụng ức chế tăng trưởng, phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ. Khống chế sự phát triển chiều cao cây, tạo thành bụi thấp, chống đổ ngã, chịu hạn tốt.

Liều lượng sử dụng

Lúa: 0,2 – 0,25 kg/ha. Pha 10 gr/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm 40- 50 ngày sau sạ.

Lạc: 0,25- 0,3 kg/ha. Pha 10- 15 gr/ bình 16 lít nước, phun 320- 400 lít nước/ha vào thời điểm 15 ngày sau khi gieo hạt

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Tags: ,
Scroll to Top