STOPGROWTH 15WP

Nhóm Hoạt Chất

Paclobutrazol 15% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: kích thích sinh trưởng.

Cơ chế tác động

Thuốc ức chế tăng trưởng có tác dụng phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ. Khống chế sự phát triển chiều cao cây, tạo thành bụi thấp, chống đổ ngã, chịu hạn tốt.

Liều lượng sử dụng

1 – 1,2 kg/ha. Pha 40 – 60g/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm 20 ngày và 40 ngày sau sạ.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Tags:
Scroll to Top