STARTUS 150SC

Nhóm Hoạt Chất

Clofentezine 100g/l + Fenpyroximate 50g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Đào cảnh: nhện đỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc và hiệu lực cao với nhiều loại nhện hại cây trồng.

Liều lượng sử dụng

Sử dụng pha theo tỉ lệ 0,15%, pha 15 ml cho bình 10 lít nước, phun ướt tán lá. Phun ngay khi thấy nhện xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top