STAR.TOP 325SC

Nhóm Hoạt Chất

Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: đạo ôn.

Cơ chế tác động

Có tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, phổ tác dụng rất rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại.

Liều lượng sử dụng

500ml/ha. Pha 25ml/25 lít nước, phun 500 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện đối với đạo ôn lá, đối với đạo ôn cổ bông nên phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Tags: ,
Scroll to Top