SONATA 350EC

Nhóm Hoạt Chất

Pretilachlo 350g/l + chất an toàn Fenclorim 120g

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa gieo thẳng: cỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc được hấp thu vào rễ và mầm cây cỏ, kìm hãm sự phân chia tế bào làm cỏ ngừng phát triển và chết.

Liều lượng sử dụng

1 – 1.2 l/ha, pha 50 – 60ml/16lít nước, phun 320 lít nước/ha, phun thuốc sau khi sạ từ 0 – 4 ngày. Khi phun mặt ruộng phải bằng phẳng và đủ ẩm; cho nước vào ruộng 1 -2 ngày sau phun.

Lưu ý: Phun càng sớm hiệu quả càng cao; lúa giống cần ngâm ủ cho mọc mộng và rễ. 

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top