SIFA 50WP

Nhóm Hoạt Chất

Pyrazosulfuron Ethyl 3% + Quinclorac 47%

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa gieo thẳng: cỏ.

Cơ chế tác động

Là thuốc hậu nảy mầm có tính chọn lọc và lưu dẫn cao.

Liều lượng sử dụng

SIFA 28WP: Dùng 0.6 – 0.8 kg thuốc/ha.

SIFA 50WP: Dùng 0.25 – 0.3 kg thuốc/ha.

Phun 8 – 18 ngày sau khi sạ hoặc 10 – 25 ngày sau khi cấy. Lượng nước phun 320 – 400 lút nước/ha.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Tags: ,

Related Products

Scroll to Top