RIDOMAN 720WP

Nhóm Hoạt Chất

Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg

Đối Tượng Phòng Trừ

Hồ tiêu: chết nhanh.

Cơ chế tác động

Tác dụng tiếp xúc, nội hấp và lưu dẫn mạnh, bảo vệ cây trồng chống lại nhiều sự tấn công của các loại nấm gây bệnh.

Liều lượng sử dụng

600- 900 gr/ha. Pha 50 –70g cho bình 20- 25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện hoặc phun ngừa khi thấy điều kiện thích hợp cho bệnh phát triển.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top