RANADI 10WP

Nhóm Hoạt Chất

Buprofezin 10% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: rầy nâu.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác dụng ức chế sự hình thành chất chitin làm ấu trùng không lột xác mà chết, làm giảm sự đẻ trứng của thành trùng, làm ung trứng, làm giảm quần thể rầy. Hiệu lực thuốc kéo dài 15 – 20 ngày.

Liều lượng sử dụng

0.75 – 1 kg/ha. Pha 50 – 60g thuốc/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy non mới xuất hiện, phun kỹ phần gốc lúa để thuốc tiếp xúc với rầy.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top