QUILUX 25EC

Nhóm Hoạt Chất

Quinalphos 250g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: sâu đục bẹ, nhện gié
  • Điều: sâu đục ngọn.
  • Cà phê: rệp sáp.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và thấm sâu mạnh. Thuốc có phổ tác dụng rộng, trừ được nhiều nhóm côn trùng như miệng nhai, chích hút, đục lòn trên nhiều loại cây trồng.

Liều lượng sử dụng

1,2 – 1.4 l/ha. Pha 50 – 70 ml/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top