PROBULL 722SL

Nhóm Hoạt Chất

Propamocarb.HCl: 722g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Hồ tiêu: tuyến trùng

Cơ chế tác động

Có tính nội hấp mạnh, được hấp thu qua rễ và lá cây, Thuốc phòng trừ hữu hiệu một số loại tuyến trùng hại cây trồng.

Liều lượng sử dụng

Sử dụng 0,3%. Pha 400 – 600 ml thuốc với 200- 220 lít nước, phun hoặc tưới đẫm mặt đất nơi tuyến trùng trú ngụ (khoảng 0,4- 0,6 lít dung dịch thuốc/m2). Nếu đất khô nên tăng lượng dung dịch tưới và số lần tưới (phun).Xử lý đầu, giữa và cuối mùa mưa hoặc khi cây đang bị tuyến trùng gây hại.

Nhóm GHS

Cấp 1

Công bố hợp quy

Scroll to Top