OXYSUNFATE 80WP

Nhóm Hoạt Chất

Oxytetracycline Hydrochloride 60g/kg + Gentamicin

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: bạc lá.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác dụng tiếp xúc và nội hấp, phòng trừ hiệu quả nhanh và kéo dài. Thuốc có phổ tác động rộng, phòng trị nhiều loại bệnh do vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng.Thuốc it ảnh hưởng đối với môi trường và không ảnh hưởng đến thiên địch.

Liều lượng sử dụng

0,4- 0,5 kg/ha. Pha 20gr cho bình 16- 20 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Tags: ,
Scroll to Top