NYPYDO 75WP

Nhóm Hoạt Chất

Nitenpyram 50% w/w + Pymetrozine 25% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: rầy nâu.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh nên hiệu lực của thuốc nhanh, mạnh và kéo dài, ít bị mưa rửa trôi.

Liều lượng sử dụng

Rầy nâu/lúa: Liều lượng 250g/ha. Pha 15g/bình 25 lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 – 3 xuất hiện, mật độ khoảng 20 – 40 con/khóm hoặc 2 – 5 con/dảnh.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top