NEWSGARD 75WP

Nhóm Hoạt Chất

Cyromazine 75% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Cam: sâu vẽ bùa.
  • Dưa hấu: dòi đục lá.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn nhanh.

Liều lượng sử dụng

0.15 – 0.20 kg/ha. Pha 10 – 12 g/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu mới xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top