LIBERO 800WP

Nhóm Hoạt Chất

Dimethomorph 200g/kg + Ziram 600g/kg

Đối Tượng Phòng Trừ

Hồ tiêu: chết nhanh.

Cơ chế tác động

Thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp, phổ rộng, khả năng bám dính tốt trên bề mặt thân lá, có hiệu lực cao phòng trừ nhiều loại bệnh hại do nấm trên nhiều loại cây trồng khác nhau.

Liều lượng sử dụng

750- 900gr/ha. Pha 35g cho bình 16- 18 lít nước (khoảng 0,2%), phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top