INDIAVIL 5SC

Nhóm Hoạt Chất

Hexaconazole 5% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: lem lép hạt, khô vằn.
  • Xoài, điều: thán thư.
  • Cao su: nấm hồng, vàng rụng lá.
  • Lạc: đốm lá

Cơ chế tác động

Tác động nội hấp (lưu dẫn) mạnh, xâm nhập vào cây nhanh và hiệu lực phòng trị bệnh kéo dài. Thuốc có phổ tác dụng rộng, phòng trị hiệu quả nhiều loại bệnh trên cây trồng, giúp cây giữ xanh bộ lá.

Liều lượng sử dụng

0.85 – 1 l/ha. Pha 50 – 60 ml/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh mới xuất.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top