IMITOX 20SL

Nhóm Hoạt Chất

Imidacloprid 200 g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: rầy nâu.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.

Liều lượng sử dụng

150 ml/ha. Pha 10ml thuốc/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Tags: ,
Scroll to Top