IMITOX 10WP, 700WG

Nhóm Hoạt Chất

Imidacloprid 10% w/w, 70%W/W

Đối Tượng Phòng Trừ

Imitox 10WP

  • Lúa: rầy nâu, bọ trĩ.
  • Cà phê: rệp sáp.

Imitox 700WG

  • Lúa: bọ trĩ.
  • Cà phê: rệp sáp.
  • Sắn: bọ phấn trắng.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.

Liều lượng sử dụng

Liều lượng: Imitox 10WP 0,4 kg/ha. Pha 25g thuốc/25 lít nước.
Imitox 700WG: 30- 40gr/ha. Phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top