IMI.R4 40WP

Nhóm Hoạt Chất

Buprofezin 25% w/w + Imidacloprid 15%

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: rầy nêu.
  • Cà phê: rệp sáp.
  • Điều: bọ xít muỗi, bọ trĩ.
  • Bông vải: rầy xanh.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh.

Liều lượng sử dụng

0,3kg/ha. Pha 20g/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top