HOTISCO 300EC

Nhóm Hoạt Chất

Propiconazole 150g/l + Difenoconazole 150g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: lem lép hạt.
  • Đậu tưng: đốm lá.
  • Cà phê: rỉ sắt.

Cơ chế tác động

– Thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp có tác động nội hấp mạnh, di chuyển nhanh trong cây nên hiệu lực phòng trừ bệnh nhanh và kéo dài. Thuốc ít bị rửa trôi.

– Thuốc có phổ trừ bệnh rộng, phòng và trị nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.

Liều lượng sử dụng

0,2- 0,3 lít /ha. Pha 10- 15 ml/20 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện đối với đạo ôn lá, đối với đạo ôn cổ bông nên phun phòng khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều. Các bệnh khác phun ướt đều tán lá khi bệnh mới xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top