HOATOX 2 ME

Nhóm Hoạt Chất

Emamectin benzoate 2%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Su hào: sâu xnah bướm trắng.
  • Bắp cải: sâu tơ.
  • Cà chua, thuốc lá: sâu xanh da láng.
  • Lạc, đậu cô ve: sâu khoang.
  • Lúa: bọ trĩ.
  • Bí xanh, dưa chuột: bọ trĩ.
  • Chè: nhện đỏ, bọ trĩ.
  • Cam: nhện đỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh, chuyên trị sâu, nhện đã kháng các loại thuốc khác.

Liều lượng sử dụng

Pha thuốc theo tỉ lệ  0,5- 0,7/1000, phun ướt đều tán lá cây trồng.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top