HIGHPLANT 10WP

Nhóm Hoạt Chất

Gibberellic acid 10% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: điều hoà sinh trưởng.

Cơ chế tác động

giúp phá miên trạng hạt lúa, kích thích hạt, củ nẩy mầm nhanh, đều. Thuốc kích thích phát triển thân lá, giúp ra hoa đồng loạt, tăng số hạt trên bông. Giúp cây chống chịu tốt với thời tiết bất lợi, phục hồi nhanh sau khi bị sâu bệnh tấn công.

Liều lượng sử dụng

30 – 40g/ha. Pha 2 – 2.5g/25 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc lên mạ trước khi nhổ cấy 2 – 5 ngày, phun thuốc khi lúa bắt đầu có đòng và trước khi trổ.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Tags:

Related Products

Scroll to Top