HERSTOP 200SL

Nhóm Hoạt Chất

Glyfosinate ammonium 200g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Cà phê: cỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, không chọn lọc. Thuốc có tác động tiếp xúc nhanh, mạnh.

Liều lượng sử dụng

– Cỏ dại/vườn cà phê: Liều lượng 2 lít/ha, pha 125ml/bình 25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha.
Lưu ý:
– Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh để đạt hiệu quả cao nhất.
– Tránh để thuốc dính vào phần xanh của cây trồng.
– Không dùng nước đục, nước có phèn để pha thuốc.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top