GIBTA 20TB

Nhóm Hoạt Chất

Gibberellic acid 20% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa, dưa chuột, dưa hấu, đậu: kích thích sinh trưởng.

Cơ chế tác động

Giúp phá miên trạng hạt, kích thích hạt, củ nẩy mầm nhanh, đều. Thuốc kích thích phát triển thân lá, giúp ra hoa đồng loạt, tăng số hạt trên bông.

Liều lượng sử dụng

– Lúa: pha 5gr cho 100- 200 lít nước. Ngâm hạt giống trong 36 giờ trước khi ủ hoặc phun lên mạ trước khi nhổ cấy 2-5 ngày; Phun lúa khi có đòng và khi bắt đầu trổ.

– Dưa chuột, dưa hấu, đậu cô ve: pha 5gr cho 125 -200 lít nước. Phun sau trồng 7- 10 ngày, sau đó cách 10- 15 ngày phun 1 lần đến trước khi thu hoạch 10 ngày.

– Lượng nước phun 400- 600 lít/ha

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Scroll to Top