FUGOBA 1SL

Nhóm Hoạt Chất

Fungous proteoglycan 1% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: bạc lá.

Cơ chế tác động

Có tác động tiếp xúc, thấm sâu và đặc biệt là lưu dẫn 2 chiều nhanh trong cây nên hiệu lực trừ bệnh nhanh và kéo dài.

Liều lượng sử dụng

– Lúa/bạc lá: 0,5 lít /ha. Pha 20- 30 ml thuốc cho bình 25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%, phun ướt đều cây trồng và có thể phun lần 2 sau 7- 10 ngày.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Tags: ,
Scroll to Top