FOSCY 72WP

Nhóm Hoạt Chất

Cymoxanil 8% W/W + Fosetyl-aluminium 64%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Thuốc lá: chết cây con.
  • Hồ tiêu: chết nhanh.

Cơ chế tác động

Có tác động tiếp xúc và lưu dẫn 2 chiều, lưu dẫn từ lá xuống thân, rễ và ngược lại. Thuốc thâm nhập và di chuyển nhanh trong cây, diệt trừ nấm bệnh trong lá, thân, rễ, chồi non. Thuốc phòng trừ bệnh phổ rộng, hiệu lực kéo dài

Liều lượng sử dụng

0,8 – 1.2 kg/ha. Pha 30 –50g/16 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top