EPOLISTS 85WP

Nhóm Hoạt Chất

Copper oxychloride 85% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: bạc lá.
  • Cà phê: rỉ sắt.
  • Điều: thán thư.

Cơ chế tác động

Có tác dụng phổ rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh hại cây trồng do nấm, vi khuẩn và rong tảo.

Liều lượng sử dụng

0,4- 0,7 kg/ha. Pha 20gr cho bình 16 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.
Có thể phun ướt đẫm hoặc tưới vào gốc cây để phòng trừ các loại nấm gây hại vùng rễ như: Fusarium; Rhizoctonia; Sclerotinia; Pythium,…

Lưu ý: không được pha chung với lưu huỳnh, vôi và các loại thuốc trừ sâu, bệnh có tính kiềm.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:

Related Products

Scroll to Top