EMAPLANT 3.8EC, 5WG

Nhóm Hoạt Chất

Emamectin benzoate 3.8% w/w; 5% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Emaplant 3.8EC

  • Lúa: nhện gié.
  • Đậu tương: sâu đục quả.
  • Cà phê: rệp sáp.

Emaplant 5WG

  • Lúa: sâu cuốn lá.
  • Cam: nhện đỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh, chuyên trị sâu, nhện đã kháng các loại thuốc khác.

Liều lượng sử dụng

– Emaplant 3.8EC: 30 – 60 ml/ha. Pha 10 – 20ml thuốc/100 lít nước;
– Emaplant 5WG: sử dụng 30- 60gr/ha. Pha 3gr cho bình 16 lít nước.
Phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top