DOTRAMAT 150OD

Nhóm Hoạt Chất

Spirotetramat 150 g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Xoài: bọ trĩ.

Cơ chế tác động

Có tác động vị độc và lưu dẫn 2 chiều cực mạnh (từ thân, lá xuống rễ và ngược lại), do đó thuốc có thể di chuyển trong toàn bộ cơ thể cây trồng bao gồm cả bề mặt lá và vỏ cây. Thuốc có hiệu lực cao, kéo dài, giảm số lần phun thuốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Liều lượng sử dụng

Bọ trĩ/xoài: Nồng độ pha 0.075%, pha 20ml/25 lít nước, phun 600 – 800 lít nước/ha, phun thuốc khi mật độ bọ trĩ 3 – 5 con/lá.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top