DOSA.DX 50EC

Nhóm Hoạt Chất

Fenobucarb 500g/lít

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: rầy nâu.

Cơ chế tác động

Tác động tiếp xúc, vị độc, có phổ tác động rộng.

Liều lượng sử dụng

1- 1,5 lít/ha. Pha 50-60 ml thuốc/16 lít nước, phun 400-500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top