DOMOSPHI 20EC, 10SP

Nhóm Hoạt Chất

Acetamiprid 20g/lit; 10% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Domosphi 10SP

  • Lúa: rầy nâu, bọ trĩ.
  • Cà phê, hồ tiêu: rệp sáp.
  • Đậu tương: sâu xanh.
  • Bông vải: rầy xanh

Domosphi 20EC

  • Cà phê: rệp sáp.
  • Lúa: sâu cuốn lá.
  • Lạc: sâu xanh da láng.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn mạnh. Thuốc ít bị rửa trôi do mưa. Thuốc diệt cả sâu non, trưởng thành và trứng.

Liều lượng sử dụng

Domosphi 10SP: 0,2- 0,4 kg/ha. Pha 10– 16ml/16 lít nước,
Domosphi 20EC: 0,1- 0,2 lít/ha Pha 5-10 g/ 16 lít nước
Phun 400 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top