DOABIN 3.8EC

Nhóm Hoạt Chất

Emamectin benzoate 3.8% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Đậu tương: sâu đục quả.
  • Cam: nhện đỏ.
  • Lúa: sâu cuốn lá.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh, chuyên trị sâu, nhện đã kháng các loại thuốc khác.30 – 75 ml/ha. Pha 10 – 20ml thuốc/100 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Liều lượng sử dụng

30 – 75 ml/ha. Pha 10 – 20ml thuốc/100 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:

Related Products

Scroll to Top