ĐAIMAN 800WP

Nhóm Hoạt Chất

Mancozeb 80%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: lem lép hạt.
  • Cà chua: mốc sương.
  • Hồ tiêu: chết nhanh.

Cơ chế tác động

Thuốc trừ bệnh có tác động tiếp xúc, phổ tác dụng rất rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng. Thuốc còn bổ sung vi lượng kẽm- là nguyên tố giúp bộ lá phát triển cứng chắc.

Liều lượng sử dụng

1.5 – 2 kg/ha. Pha 60 –80 g/20 lít nước, phun 400 – 800 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, có thể phun định kỳ 7- 10 ngày/ lần. Với cây lúa thì phun trước trổ và sau trổ 7 ngày.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top