CONPHAI 10WP

Nhóm Hoạt Chất

Imidacloprid 10% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa: rầy nâu.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp (lưu dẫn) rất mạnh, hiệu lực cao và kéo dài.

Liều lượng sử dụng

0,4 kg/ha. Pha 25g thuốc/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi rầy tuổi 1 -2.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:

Related Products

Scroll to Top