CARPRO 3.6EC

Nhóm Hoạt Chất

Abamectin 3.6%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: sâu cuốn lá.
  • Cà chua: dòi đục lá.
  • Cải xanh: sâu xanh.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc mạnh và thấm sâu nhanh.

Liều lượng sử dụng

75 – 150ml/ha. Pha 5 – 15ml/25 lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, nhện tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 3

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top