BUTAFIT

Nhóm Hoạt Chất

Butachlor 320g/l + chất an toàn Fenclorim 50g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa gieo thẳng: cỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc trừ cỏ nội hấp (lưu dẫn), tiền nẩy mần có tính chọn lọc. Thuốc được hấp thu dễ dàng qua tất cả các bộ phận của cây cỏ như rễ và mần cây cỏ.

Liều lượng sử dụng

1 – 1.5 l/ha, pha 40 – 60ml/16lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc sau khi sạ từ 1 – 4 ngày. Khi phun ruộng phải đủ ẩm, cho nước vào ruộng 2 -3 ngày sau phun.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:

Related Products

Scroll to Top