BIDAMIN 15WP

Nhóm Hoạt Chất

Paclobutrazol 15% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Lúa/Lạc: kích thích sinh trưởng.

 

Cơ chế tác động

Phân hóa mầm hoa, thúc đẩy ra hoa trái vụ

Liều lượng sử dụng

Lúa: 0.8 – 1 kg/ha. Pha 40 – 50g/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm 20 ngày và 40 ngày sau sạ.

Lạc: 0.5 – 0.6 kg/ha. Pha 20 – 25g/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc vào thời điểm lạc đang trổ hoa đều.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Related Products

Scroll to Top