ANKHANG 20WT

Nhóm Hoạt Chất

Gibberellic acid 20% w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Kích thích sinh trưởng: lúa, cà chua, đậu tương, chè, cải bẹ, ngô, dưa chuột

Cơ chế tác động

Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, giúp phá miên trạng hạt, kích thích hạt, củ nẩy mầm nhanh, đều.

Liều lượng sử dụng

Cây trồng Liều lượng (gr/ha) Thời điểm phun
Lúa 8- 12 Cuối giai đoạn đẻ nhánh và khi lúa thập thò trổ
Ngô 12- 16 Khi ngô bắt đầu phun râu
Lạc, đậu tương 8- 12 Khi cây có 3-4 lá và trước khi ra hoa
Chè 4- 8 Định kỳ sau mỗi đợt thu hoạch.
Rau cải 8- 16 Khi cây được 15 ngày và khi cây xòe tán
Cà chua 6- 12 Sau khi trồng 7- 10 ngày và sau khi ra hoa rộ 3 ngày.
Dưa chuột 16- 20 Khi cây bắt đầu ra hoa.

– Lượng nước phun 400- 600 lít/ha

 

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Scroll to Top