ALPHADOR 50EC

Nhóm Hoạt Chất

Alpha-cypermethrin 30g/lít + Imidacloprid 20g/lít

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Lúa: bọ xít, rầy nâu, sâu cuốn lá.
  • Điều: bọ xít muỗi.
  • Cà phê: rệp vảy.
  • Lạc: sâu khoang.
  • Hồ tiêu: rệp sáp.

Cơ chế tác động

Thuốc trừ sâu hỗn hợp có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn, hiệu lực diệt sâu nhanh và kéo dài.

Liều lượng sử dụng

0,4 – 0,6 l/ha. Pha 20– 30ml/16 lít nước, phun 320 – 400 lít nước/ha, phun thuốc khi sâu, rầy tuổi nhỏ.

Nhóm GHS

Cấp 4

Công bố hợp quy

Loại thuốc:

Related Products

Scroll to Top