ALIBOM 500EC

Nhóm Hoạt Chất

Acetochlor 500g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Lạc/sắn: cỏ

Cơ chế tác động

Nội hấp qua mầm chồi và rễ

Liều lượng sử dụng

1 – 1.5 l/ha, pha 30 – 40ml/16lít nước, phun 400 – 500 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 1-2 ngày hoặc ngay sau khi đặt hom giống. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top