ACONEB 70WP

Nhóm Hoạt Chất

Propineb 70%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

  • Xoài: thán thư.
  • Nho: mốc sương.
  • Lúa: lem lép hạt.
  • Dưa chuột: sương mai.

Cơ chế tác động

Tác động tiếp xúc, phổ tác dụng rất rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên nhiều loại cây trồng.

Liều lượng sử dụng

0.6 – 1 kg/ha. Pha 40 –60g/25 lít nước, phun 400 – 600 lít nước/ha, phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện, phun khi lúa bắt đầu trổ và khi lúa đã trổ đều.

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top