Công Ty CP Đồng Xanh Thành Công Ấn Tượng Trong Thử Nghiệm Thuốc Trừ Bệnh FUGOBA Bac Lá Lúa

Công ty Cổ Phần Đồng Xanh đã ghi nhận một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát bệnh bac lá lúa, một trong những mối đe dọa lớn đối với nông dân và sản xuất lúa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong một loạt thử nghiệm gần đây, công ty đã thành công với sản phẩm thuốc trừ bệnh độc đáo mang tên FUGOBA, mang lại hy vọng cho sự tăng trưởng bền vững trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Bệnh Bac Lá Lúa – Mối Đe Dọa Lớn Đối Với Sản Xuất Lúa

Bệnh bac lá lúa, hay còn gọi là “đạo lúa,” đã gây ra tổn thất lớn cho nền nông nghiệp lúa của Việt Nam và các nước hàng xóm. Nó gây mất mát lớn về sản lượng lúa và tiêu thụ lượng thuốc trừ sâu đáng kể, đồng thời có tác động tiêu cực đến môi trường và sức kháng của sâu bệnh. Với mục tiêu giảm thiểu tác động của bệnh này, Công ty Đồng Xanh đã đặt ra nhiệm vụ phát triển một sản phẩm hiệu quả và an toàn.

Thử Nghiệm Và Thành Công Của FUGOBA

 

Quá trình nghiên cứu và phát triển FUGOBA đã diễn ra trong thời gian dài và bao gồm cả quá trình thử nghiệm trên cánh đồng thực tế tại các trang trại lúa. Sản phẩm này đã được thiết kế đặc biệt để kiểm soát bệnh bac lá lúa và bảo vệ sự phát triển của cây lúa một cách hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top