Giải Pháp Nông Nghiệp

Giải Pháp Nông Nghiệp

xoai

CÁC GIỐNG XOÀI TRỒNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 2

Thạc sĩ BVTV Nguyễn Ngọc Liên Cộng tác viên Kỹ thuật Cty CP Đồng Xanh Xoài (tên khoa học là Mangifera indica L.) là một trong những loài cây ăn quả nhiệt đới quan trọng ở nước ta, được trồng phổ biến ở nhiều vùng trên cả nước để lấy quả, gỗ, làm bóng mát, …

CÁC GIỐNG XOÀI TRỒNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM 2 Read More »

xoai

CÁC GIỐNG XOÀI TRỒNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

Thạc sĩ BVTV Nguyễn Ngọc Liên Cộng tác viên Kỹ thuật Cty CP Đồng Xanh Xoài (tên khoa học là Mangifera indica L.) là một trong những loài cây ăn quả nhiệt đới quan trọng ở nước ta, được trồng phổ biến ở nhiều vùng trên cả nước để lấy quả, gỗ, làm bóng mát, …

CÁC GIỐNG XOÀI TRỒNG PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM Read More »

Test Xoài GPNN

Vào tháng 12-1 hàng năm (đối với vùng trồng miền Tây, các vùng khác thì trễ hơn 1-2 tháng) là thời kỳ cây sầu riêng phân hóa mầm hoa (ra mắt cua). Nếu thời điểm này cây phân hóa mầm hoa ít hoặc chưa phân hóa mầm hoa thì phải dọn sạch cỏ rác trong …

Test Xoài GPNN Read More »

Chuyên đề 5 kỳ 2: PHÒNG TRỪ SINH VẬT HẠI TRÊN SẦU RIÊNG

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Trong kỳ 1 của chuyên đề này, chúng tôi đã giới thiệu những nguyên lý cơ bản trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhận dạng các loại sinh vật hại phổ biến và nguy hiểm gây hại trên sầu riêng giai đoạn cây còn …

Chuyên đề 5 kỳ 2: PHÒNG TRỪ SINH VẬT HẠI TRÊN SẦU RIÊNG Read More »

Sinh vật gây hại cây sầu riêng

Chuyên Đề 5 Kỳ 1: PHÒNG TRỪ SINH VẬT HẠI TRÊN SẦU RIÊNG

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Trong chuyên đề này bao gồm nhiều vấn đề thuộc về tổng quan và chi tiết cho từng đối tượng gây hại. Do đó chúng ta cùng nghiên cứu lần lượt từng đối tượng sinh vật hại phổ biến trên cây sầu riêng (SR). Tổng quan …

Chuyên Đề 5 Kỳ 1: PHÒNG TRỪ SINH VẬT HẠI TRÊN SẦU RIÊNG Read More »

Chuyển đề 4: KỸ THUẬT TỈA CÀNH TẠO TÁN SẦU RIÊNG

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Khi cây bắt đầu trồng đến trước khi ra hoa quả, hoạt động chủ yếu là tạo bộ rễ, hình thành thân chính và bộ khung cành lá. Tuy nhiên, nếu để cây tự phát triển thì các cành không đều nhau, cành khỏe, cành yếu. …

Chuyển đề 4: KỸ THUẬT TỈA CÀNH TẠO TÁN SẦU RIÊNG Read More »

Chuyên đề 2: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CON SẦU RIÊNG

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Vườn trồng – Vườn trồng phải đảm bảo các yêu cầu như thoát nước tốt trong mùa mưa, đảm bảo vườn thông thoáng, hạn chế được sâu bệnh gây hại và chống xói mòn để giữ độ phì cho đất. – Đất trồng có độ PH …

Chuyên đề 2: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CON SẦU RIÊNG Read More »

Chuyên đề 3 Kỳ 2: Kỹ thuật bón phân cho sầu riêng từ sau khi trồng

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Trên thực tế, bón phân cho SR phụ thuộc rất nhiều vào nền đất trồng, giống cây và sức phát triển của cây trồng. Dưới đây là những khuyến cáo cơ bản để làm căn cứ thực hiện bón phân theo nguyên tắc 4 đúng. Giai …

Chuyên đề 3 Kỳ 2: Kỹ thuật bón phân cho sầu riêng từ sau khi trồng Read More »

Chuyên đề 3 Kỳ 1: Nguyên lý bón phân cho cây ăn quả theo nguyên tắc 4 đúng Bón phân cho sầu riêng

Tác giả: Thạc sĩ BVTV Nguyễn Văn Đức Tiến Đúng loại: Đúng loại phân sử dụng để bón cho cây ăn quả – Phân vô cơ: Đối với cây ăn quả việc sử dụng phân bón vô cơ (phân hóa học) giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của cây, hàm lượng dinh dưỡng lại …

Chuyên đề 3 Kỳ 1: Nguyên lý bón phân cho cây ăn quả theo nguyên tắc 4 đúng Bón phân cho sầu riêng Read More »

Scroll to Top